Yay I created a blog! But that’s actually might be it for now. I sometimes wanted to write, but I don’t know where to dump all of the things. Those things might be gone for good. So I think a blog is a appropriate place just for thought dumping. Also I actually wanted to create this for a while now, but I don’t have time. Now it is summer, and I have time, so I wanted to try this out.

What will I write about tho? Now I’m actually known for doing competitive programming (CP). But I might not write about it thought. There are actually a great amount of quality posts just about CP, and writing about those are just repetitive thing to do. This blog is just a plain personal blog, and I will write what I feel like to, like notes, or thoughts, or reviews, … Who knows? There might be CP and math, but only when I think they are interesting, unique, or just because I think I can explain them better.

About the language used? Maybe a bit English, maybe a bit Vietnamese. But I’m actually comfortable in writing stuffs in English, especially technical stuffs. So English might be preferred. I confess, that writing just this post in both languages is tiresome. But if things are getting interesting, maybe in both for some posts.

That’s it for now.

#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Bye" << std::endl;
    return 0;
}
// this is actually just a test to see the syntax highlight.

Ờ thì mình tạo 1 cái blog! Nhưng mà hiện tại chắc chỉ thế này thôi đã. Nhiều khi mình muốn viết gì đó xong lại ko biết viết vào đâu cả, và chúng nó giờ đã trôi tuột đi. Nên mình nghĩ một cái blog là 1 nơi để viết ra những thứ ấy. Mình cũng muốn tạo cái blog cũng lâu rồi, nhưng thời gian không cho phép. Lúc này là hè thì cũng rảnh, do đó cũng thử tập tành nghịch một tí.

Blog của mình sẽ về gì? Hiện tại cũng đã nhiều người biết mình làm lập trình thi đấu (CP). Nhưng viết về CP mình không nghĩ là một ý hay, vì cũng đã có rất nhiều bài viết về chủ đề này và khá chất lượng. Blog này chỉ là blog cá nhân, và mình sẽ viết những gì mình muốn, như là notes lại gì đó, thoughts, hoặc là reviews gì đó. Who’s knows? Mình cung có thể sẽ viết về CP với toán nhưng mà khi mà chúng thú vị, hoặc là độc đáo, hoặc là mình nghĩ mình có thể giải thích tốt hơn những bài đã có.

Về vấn đề ngôn ngữ sử dụng cho blog. Có thể là một ít tiếng Anh, có thể là một ít tiếng Việt. Nhưng mình cũng cảm thấy khá thoải mái khi viết bằng tiếng Anh (chắc code quen rồi), và viết mấy vấn đề liên quan đến kĩ thuật mình thích viết bằng tiếng Anh hơn. Vậy tiếng Anh có thể được ưu tiên. Thành thực mà nói viết nguyên bài post này cho 2 ngôn ngữ cũng khá nhọc. Nhưng nếu mọi thứ trở nên thú vị thì chắc sẽ viết cả 2 cho một số bài.

Đó giờ chỉ vậy thôi đã.

begin
    writeln('Bye');
end.
{ đây cũng chỉ là dòng code để test syntax highlight }

About the site, I’m using the (not) default minima theme, but here I tried using minima 3.0. I like minimalism, and minima is good enough. But there is also a lot of things to add, so I will customize and upgrade the site as I go.